Frichstabil

Frichstabil

Improver for the production of regular bread, ensuring extra-increased stability of the dough during proofing and a high yield with a prolonged shelf life of final products.

Přednosti:

  • poskytuje elastická nelepivá těsta, která jsou snáze zpracovatelná při mechanizované výrobě
  • výrazně zvyšuje výtěžnost těsta a jeho stabilitu během kynutí
  • příznivě ovlivňuje průběh procesu pečení
  • zvyšuje pórovitost střídky a tím i celkový objem výrobků
  • výrazně prodlužuje trvanlivost výrobků

   Dosage: 0,8 – 1 % on flour weight

  Packaging: 25 kg / pc

   Shelf life: 8 months from the date of manufacture if storage conditions are maintained